Solcelle

Solen er den største energikilden vi har, 100% fornybar og tilgjengelig for alle. Med et solcelleanlegg kan du bli din egen strømprodusent og redusere strømregningen din, samtidig som du avlaster miljøet og kraftnettet.

BEREGN DITT TAK HER

Langsiktig investering

Du må se på et solcelleanlegg som en langsiktig investering som vil gi deg avkastning i form av grønn og utslippsfri strøm i tillegg til fremtidig lavere strømkostnader. Strøm du ikke benytter vil automatisk selges tilbake til nettet eller du kan velge en batteriløsning som tar smarte valg for deg. Med en sikker, pålitelig og effektiv batteriløsning kan du lagre energien til du trenger det mest eller når strømmen er dyrest.

Solceller er et klimatiltak som ofte er unntatt søknadsplikt, men du må sjekke med din kommune hvilke lover og regler som gjelder der.

Vi utfører jobben fra A til Å

PSW Solar har bred kompetanse og lang erfaring med prosjektering og installasjon av energianlegg. Med oss som leverandør får du kun EN leverandør å forholde deg til. PSW Solar tar seg av:

  • planlegging
  • design
  • installasjon
  • igangsettelse
  • søknad Plusskunde avtale mot kraftselskap
  • dokumentasjon, garanti og service

Våre produkter er tilpasset det nordiske klimaet og vi har erfarne montører som installerer alle våre anlegg. Vi tilbyr 15 års produktgaranti og 25 års effektgaranti.

Mange industri og næringsbygg har store takareal som er ideelle for strømproduksjon. Med en god energiløsning får bygget en grønnere profil og bedre energimerking, noe som gjør bygget mer attraktiv for kjøpere og leietakere.

Som et tilleggsprodukt leverer vi batteriløsninger som vil optimalisere strømforbruket og redusere strømkostnaden ytterligere. Tariffene for nettleie endret seg 1. januar 2022 og strømkunder blir nå belønnet for å kutte toppene i strømforbruket sitt med lavere nettleie. Muligheten for å styre eget forbruk blir enda mer attraktivt.